สัญญา 5 ข้อ

การจอง สอบถาม เชิญทางนี้

รายชื่อแพ็กเกจห้องพัก tel.0977445000

เราจะให้บริการด้วยรอยยิ้ม

เรายินดีรับคำร้องขอของท่านไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม

เราจะให้บริการออนเซ็นที่มาจากแหล่งกำเนิดโดยตรง

ออนเซ็น

เราจะให้บริการอาหารที่ปรุงด้วยมือ

อาหาร

เรายินดีตอบคำถามของท่านทุกเรื่องเกี่ยวกับยูฟุอิน

ข้อมูลการท่องเที่ยวรอบๆโรงแรม การเดินทาง (access)

Reservation for stay

Lodging plan summary
tel.0977445000

totop