ทิวทัศน์ที่มองเห็นภูเขายูฟุ

ออนเซ็น ห้องพักของแขก ร้านอาหาร

เป็นมิตรต่อผู้คน

สัญญา 5 ข้อ

เป็นมิตรต่อสุขภาพ

ออนเซ็น อาหาร

และเป็นมิตรต่อธรรมชาติ

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม ข้อมูลการท่องเที่ยวรอบๆโรงแรม

อาหารกลางวันและบ่อน้ำร้อนแบบแวะพัก

อาหารกลางวันและบ่อน้ำร้อนแบบแวะพัก ออนเซ็น

Reservation for stay

Lodging plan summary
tel.0977445000

totop